Дослідження

Центр Етики і Технологій проводить кількісні та якісні дослідження впливу технологій на суспільство та людину. Ціллю досліджень є отримати аналітичні дані, які можна використовувати для створення відповідних політик і стандартів, а також – для напрацювання навчальних програм і посібників.
Ми виходимо з того факту, що часто ейфорія від технологічного прогресу домінує над здатністю людини до критичного мислення та аналізу. Саме тому важливо на всіх етапах розвитку інновацій проводити “етичний аудит”, щоби вчасно виявити всі можливі ризики і таким чином допомогти суспільству й бізнесу уникнути негативних сценаріїв чи пом’якшити їх наслідки.

  • Інформаційні технології (штучний інтелект, нейронні мережі, великі дані тощо)
  • Приватність та захист персональної інформації
  • Кібербезпека та кібервійни
  • Біотехнології, біоніка
  • Людино-машинна взаємодія та інтерфейси
  • Соціальна інженерія та соціальні мережі
  • Інтернет речей і технології “розумного міста”